Burada önemli gördüğümüz Alman kanunlarının bir kısmını bulabilirsiniz.

Kaynak / Quelle: Gesetze im Internet (Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH).