Deutsch-Türkisches Recht

Das Infoportal für Deutsch-Türkisches Recht

Unterkategorien in dieser Kategorie:

Almanyada yatırım - Investieren in BRD

Girişimciler için Almanya da Mini GmbH

Bilindiği gibi Kasım 2008 yılındaki GmbH Yasasındaki reformdan sonra kamuoyunda „Mini GmbH" adı altında da bilinen haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft" kısacası „UG-haftungsbeschränkt" diye yeni bir şirket formu yürürlüğe girdi.Kamuoyunda halen bazı yanlış bilgiler mevcut olduğundan öncelikle şu açıklamayı yapmakta yarar var:Yeni yasanın ilk Federal Meclise sunulan taslaklarında ve basında tartışılan önemli yasa değişikliklerinden biri olarak GmbH'nın ana sermayesinin 25.000,- €'dan 10.000,- €'ya indirileceği gündeme gelmişti. Uzun tartışmalar sonucu, bildiğimiz klasik GmbH'nın ana sermayesinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi, yani GmbH'daki 25.000,- € ana sermaye kaldı. GmbH'nın Türkiyedeki karşılığı bilindiği gibi „Limited Şirketi'dir".Yanlız varolan GmbH şirket çeşidinin bir alt çeşidi veya GmbH'ya „giriş şirket şekli" olarak değerlendirebileceğimiz „haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft" kısacası „UG-haftungsbeschränkt" GmbH yasasına girdi. Son haliyle 26.06.2008 tarihinde Federal Meclis onayından geçen yasa, Eyaletler Meclisi'nde de onaylandı. Resmi gazetede de yayınlanan yasa, 01.11.2008 tarihinde yürürlüğe girdi.Haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (UG-haftungsbeschränkt, yazımda kısaca UG diyorum) ne gibi özelliklere sahip bir göz atalım:1. Öncelikle adı üzerinde, „UG-haftungsbeschränkt", yani aynı...
Weiterlesen
  20570 Aufrufe
  0 Kommentare
20570 Aufrufe
0 Kommentare

Faydalı Linkler

Germany Trade & Invest (Gesellschaft für Aussenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland) - Almanya`daki yatırım imkanları ile ilgili Federal Cumhuriyete ait websitesi.Bu sitede Almanya'daki genel ekonomi ve çeşitli branşlarla ile ilgili geniş bilgiler elde edebilirsiniz. Ayrıca Almanya dışındaki başka ülkelerdeki yatırım imkanları ve bu ülkelerin ekonomik bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
  17326 Aufrufe
  0 Kommentare
17326 Aufrufe
0 Kommentare

Bakanlıklar, Resmi Makamlar ve Enstitüler, Üniversiteler

Bundestag - Federal MeclisBundesregierung (mit Kanzleramt) - Federal Hükümet (Başbakanlık dahil)Bundespräsident - CumhurbaşkanıBazı Bakanlıklar - Eine Auswahl von Ministerien Auswärtiges Amt (Außenministerium) - Dışişleri Bakanlığı Bundesministerium des Innern - Federal İçişleri Bakanlığı Bundesministerium der Justiz - Federal Adalet Bakanlığı Bundesministerium der Finanzen - Federal Maliye Bakanlığı Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - Federal Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Federal Beslenme, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı Bundesministerium für Gesundheit - Federal Sağlık Bakanlığı Bundesministerium für Bildung und Forschung - Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma BakanlığıResmi Makamlar ve Enstitüler - Behörden und InstituteDış Ticaret ve Pazarlama Müsteşarlığı - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing
  16036 Aufrufe
  0 Kommentare
16036 Aufrufe
0 Kommentare

Adliye - Justizwesen

Linkliste der Gerichte in Deutschland (Almanya'daki bütün mahkemelerin link listesi)Bundesverfassungsgericht (Anayasa Mahkemesi)Bundesgerichtshof (Yargıtay)Bundesverwaltungsgericht (Federal İdari Mahkemesi)Bundesrechtsanwaltskammer (Federal Barolar Birliği)Bundesnotarkammer (Federal Noterler Birliği)
  14329 Aufrufe
  0 Kommentare
14329 Aufrufe
0 Kommentare

Genel Kanunlar - Allgemeine Gesetze

Burada önemli gördüğümüz Alman kanunlarının bir kısmını bulabilirsiniz.Kaynak / Quelle: Gesetze im Internet (Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH).Medeni Kanun - Bürgerliches GesetzbuchMilletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku ile ilgili Kanun - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen GesetzbuchTicaret Kanunu - HandelsgesetzbuchLimited Şirketleri Hakkında Kanun - Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter HaftungAnonim Şirketleri Kanunu - AktiengesetzHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu - ZivilprozessordnungAnayasa - GrundgesetzAnayasa - Grundgesetz (Alman Anayasası`nın almancadan türkçeye tercümesi, Kaynak: Alman Federal Meclisi, Berlin 2010; Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar)
  18038 Aufrufe
  0 Kommentare
18038 Aufrufe
0 Kommentare

Malın teminatı

Alman Medeni Kanunun'daki malın teminatı („Gewährleistungsrecht") ile ilgili düzenlemeler 433 vs. paragraflarında yer almaktadır. Satın alınan mal kusurlu veya ayıp çıktığında, kanun alıcıya çeşitli haklar sunmaktadır. Bu haklar özellikle 2002 yılında Medeni Kanun'da yapılan geniş reform ile yeni bir sistematik kazanmıştır.Haklar sırasıyla satıcıya karşı kullanılabilmekte ve böylelikle Avrupa Birliği´'nin tüketiciyi koruma ile ilgili çıkardığı yönergeler büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. Böylelikle alıcı öncelikle kusurlu malın düzeltilmesini (mesela tamir edilmesini vs.) isteyebilmekte, genel anlamda satıcı malını iki defa da düzeltemediği takdirde, yeni bir mal talep edebilmektedir.Bunun dışında alıcı satış fiyatının düşürülmesini isteyeceği gibi, satış sözleşmesinin feshini de talep edebilmektedir. Belli şartlar yerine getirildiğinde, satıcı ayrıca alıcının çeşitli tazminat talepleri ile karşı karşıya gelebilmektedir.Genel aşınma süresi taşınan eşyalarda, malın tesliminden itibaren iki yıl olmakla birlikte, hile durumularında Medeni Kanunu'nun genel aşınma süresi, yani üç yıl geçerlidir.
  15165 Aufrufe
  0 Kommentare
15165 Aufrufe
0 Kommentare

Almanyada Yatırım ve Oturum izni ile ilgili düzenleme - Investieren in Deutschland und Aufenthaltserlaubnis

Bilindigi gibi son on yılda Almanya`dan Türkiye`ye yatırımlarda cok ciddi bir yükseliş yaşandı. Daha 2006 yılında Türkiye`de 500 civarında alman yatırımcı var iken, bu sayı 2016 yılında 6000 gibi bir alman yatırımcı rakamına ulaştı. Tabiiki tersine, Türkiye`den Almanya`ya yatırım yapmak da mümkün. Bu konu ile ilgili net veriler olmasada, özellikle Türkiye'de yakın zamandaki politik geliimelerden dolayı, Türkiye`den Almanya`ya yatırım yapmayı düşünenlerin sayısı çoğalmaya başladı. Ve bazı yatırımcılar, hem Almanya`ya yatırım yapmak hemde yatırımla birlikte burada oturum hakkı elde edinmeyi arzu etmektedirler. En azından pratikte, son dönemlerde bize yöneltilen başvurulardan böyle bir ilginin olduğu görülmektedir.Genel anlamda Almanya`da yatırım yapmanın önünde ciddi engeller bulunmamaktadır. Özellikle yatırımların korunması hakkındaki iki ülke arasındaki andlaşmalardan dolayı, Türk vatandaşı yatırımcıların Alman veya üçüncü ülke vatandaşları ile farklı bir muamele görmeleri sözkonusu değildir.Yalniz yatirim ile birlikte oturum hakki da elde etmenin - sonucta Türkiye AB ülkesi olmadigi ve yerlesme serbestligi gecerli olmadigindan - kriterleri Alman Göc Yasasi`nin 21....
Weiterlesen
  14903 Aufrufe
  0 Kommentare
14903 Aufrufe
0 Kommentare
Zum Seitenanfang